Werkwijze

Een traject duurt gemiddeld 5 tot 7 sessies, dit gaat altijd in overleg met de ouders. 

Intake
Het intakegesprek doe ik samen met ouders en kind. We kijken naar wat het kind wil leren en daarbij maken samen van de uitdaging een hulpvraag. We bepalen wat het kind nodig heeft om het doel te bereiken, wanneer voor iedereen de coaching geslaagd is en wat we daarvoor nodig hebben.

Sessies
In de sessies samen met het kind (meestal zijn dat ongeveer 5 sessies van een uur) oefenen we de vaardigheid. We werken samen op een oplossingsgerichte en creatieve manier aan wat het kind wil bereiken.

Tussenevaluatie
Na een aantal sessies plannen we een tussenevaluatie met als doel helder te krijgen waar het kind staat en wat er nodig is vanuit de omgeving. Ouders spelen hierin een grote rol.  Wanneer ouders goed te weten waar hun kind behoefte aan heeft, kunnen zij hun kind zo optimaal mogelijk ondersteunen. 

Eindevaluatie
Aan het einde bepalen we of het doel is behaald en of de coaching kunnen afsluiten. We hebben met elkaar een eindgesprek waarin het kind en ik de ouders adviezen en suggesties geven om het kind verder te begeleiden.

Ik heb de praktijk aan huis en ik werk daarnaast op basisscholen. In overleg kan ik bij jullie thuis komen. Voordat we van start gaan, kijken we samen wat het beste past bij jullie situatie.