Trainingen

Rots en Watertraining

Tijdens de coaching maak ik veel gebruik van oefeningen uit het Rots en Water programma. Ook geef ik Rots en Watertrainingen aan groepen kinderen.

Deze psycho-fysieke methode is ontwikkeld door Freerk Ykema. Ik ben opgeleid tot basis trainer Rots en Water  bij het Gadaku Institute.

Kinderen vinden het soms lastig om hun emoties onder woorden te brengen.  Bij Rots en Water wordt lichaam en geest, doen en ervaren, denken en handelen gecombineerd waardoor het voor kinderen vaak leuker en makkelijker wordt én beter werkt. Dit betekent dus dat we veel fysieke oefeningen en spelletjes doen. Hiermee werken we aan het verder ontwikkelen van zelfvertrouwen, omgaan met moeilijke situaties en versterken van sociale en communicatieve vaardigheden. Ook  grenzen aangeven en opkomen voor jezelf zijn vaardigheden die regelmatig aandacht krijgen.

Een kind dat “Rots” laat zien, is zelfverzekerd, weet wat hij wil en laat zich goed horen. Doe je te “rotsig”, dan kunnen er conflicten ontstaan. Een kind dat “Water” laat zien, is flexibel, doet makkelijk wat een ander wil en is afwachtend. Doe je te “waterig”, dan kan het zijn dat je niet genoeg voor jezelf durft op te komen. Iedereen heeft Rots en Water in zich en de training helpt om hier bewust mee om te gaan.

Tijdens de training ervaren kinderen dit en leren ze op een goede manier met elkaar te communiceren. Sociale vaardigheden worden verbeterd, om zo pestgedrag en ruzies te voorkomen. In de training wordt verder veel aandacht besteed aan drie bouwstenen:
Zelfbeheersing – Zelfreflectie  – Zelfvertrouwen 

 

Mindfulnesstraining

Kinderen hebben het vaak te druk, net als volwassenen. Ze kunnen niet slapen, zijn snel afgeleid en vaak onrustig. Ze hebben een hoofd vol piekergedachten. De ‘aan-knop’ doet het wel, maar waar zit de ‘stop-knop’ ? Door kinderen al jong in contact te brengen met mindfulness, leren ze beter observeren en concentreren, in contact met hun lijf te zijn, en zichzelf tot rust te brengen.

Mindfulness leert je hoe je met tegenslag of spanning omgaat en eigenlijk geldt: beter jong geleerd, dan oud gedaan! En dan gaat het om het leren accepteren van hoe iets gaat of voelt. En daarmee oké te zijn. Mindfulness leert je kind te surfen over de golven van het leven.

De mindfulnesstraining bestaat uit speelse oefeningen die erop gericht zijn om de kinderen meer contact te laten maken met hun ademhaling, lichaam, zintuigen, gedachten en emoties. Zij leren hierdoor beter hun aandacht vast te houden en krijgen daarnaast meer zicht op wat zich bij hen van binnen afspeelt. Ze leren dat ze in plaats van zich volledig met de innerlijke ervaring te identificeren, er ook voor kunnen kiezen om dat wat ze ervaren met een milde, vriendelijke aandacht te observeren. Daarbij ervaren ze dat lichamelijke en zintuigelijke sensaties, gedachten en emoties voortdurend veranderen en dat het niet helpt om eraan te hechten of er weerstand tegen te voelen. De kinderen oefenen om te observeren hoe het in het moment met hen is en daar compassie voor te hebben.

Ik geef de mindfulnesstraining voor kinderen volgens de methode van Eline Snel: ‘Stilzitten als een kikker’.