Kindercoaching

Kinderen ervaren soms periodes waarin ze niet helemaal lekker in hun vel zitten. Ze kunnen kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen, worstelen met het uiten van emoties, of ze vinden het lastig om met hun (hoog)gevoeligheid of (faal)angst om te gaan.

Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende en praktische begeleiding aan kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Mijn  ultieme doel is om jouw kind te helpen groeien tot een zelfverzekerd, gelukkig kind dat klaar is om verder te schitteren in het leven.

Ik werk op een speelse, oplossingsgerichte manier, met humor en tegelijkertijd met erkenning en aandacht voor het kind. Ik creëer een warme en veilige omgeving waarbij kinderen zich snel op hun gemak voelen. Ik werk met creatieve werkvormen, mindfulness, verhalen en visualisaties, ontspanningsoefeningen en technieken uit de Rots en Watertraining. Ook laat ik me inspireren door Geweldloze Communicatie, waarbij de aandacht uitgaat naar de behoeften achter gedrag. 

Ik werk met kinderen tussen de 6-18 jaar die:

 • hoogsensitief zijn
 • snel boos worden
 • gepest worden of pesten
 • snel overprikkeld zijn
 • (faal)angst hebben
 • een laag zelfbeeld hebben
 • weinig zelfvertrouwen hebben
 • niet luisteren of juist heel braaf zijn
 • moeite hebben met (in)slapen
 • beter willen worden in het maken en houden van vriendschappen
 • zich eenzaam of verdrietig voelen
 • nergens zin in hebben
 • zich moeilijk kunnen concentreren

De rol van de ouders

Ouders spelen een grote rol tijdens de kindercoaching en in het proces dat hun kinderen doormaken. Mijn aanpak richt zich erop om zowel het kind als de ouders te begeleiden. Na ongeveer 3 sessies plan ik graag opnieuw een oudergesprek in, de tussenevaluatie. Dit gesprek kan met of zonder het kind erbij plaatsvinden. Tijdens deze tussenevaluatie kijken we samen waar het kind nu staat en vooral wat het verder nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen.
Dit vraagt van ouders een open houding en de bereidheid naar zichzelf in relatie tot hun kind te kijken. De evaluatiegesprekken helpen om bewustzijn te krijgen op wat al goed gaat in de opvoeding en welke kwaliteiten en vaardigheden de ouder nog verder kan ontwikkelen om hun kind(eren) te ondersteunen in het opgroeien.