Home

Welkom bij Kinderpraktijk De Diamant

Kinderen ervaren soms periodes waarin ze niet helemaal lekker in hun vel zitten. Ze kunnen kampen met een gebrek aan zelfvertrouwen, worstelen met het uiten van emoties, of ze vinden het lastig om met hun (hoog)gevoeligheid of (faal)angst om te gaan.

Een kindercoach kan hierbij ondersteuning bieden. Kindercoaching is een kortdurende, oplossingsgerichte en effectieve vorm van begeleiding, gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en welbevinden van kinderen.